Nowości

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz poprawa jakości produktów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: poprawa ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, wprowadzenie innowacyjności technologii, polepszenie jakości produkowanych wyrobów, automatyzacja procesów produkcji, obniżenie jednostkowych kosztów produkcji, wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

 Witamy na naszej stronie internetowej

Przyszedł czas na świąteczne porządki i drobne zmiany na stronie internetowej.