Szynka wędzona z nogą


szynka z nogą

OPIS
WIELKOŚĆ
WAGA ok. 5,0 kg
FORMA PAKOWANIA LUZ
PRZYDATNOŚĆ DO SPOŻYCIA 10 dni
POWRÓT