Salceson wiejski


salceson wiejski

OPIS
WIELKOŚĆ
WAGA ok. 3,20 kg
FORMA PAKOWANIA LUZ, VAC
PRZYDATNOŚĆ DO SPOŻYCIA 10 dni LUZ, 21 dni VAC
POWRÓT