Salceson z chrzanem


salceson z chrzanem

OPIS
WIELKOŚĆ
WAGA ok. 2,20 kg
FORMA PAKOWANIA LUZ, VAC
PRZYDATNOŚĆ DO SPOŻYCIA 10 dni LUZ, 21 dni VAC
POWRÓT