Szynka szlachecka


szynka szlachecka

OPIS
WIELKOŚĆ
WAGA ok. 1,20 kg
FORMA PAKOWANIA VAC
PRZYDATNOŚĆ DO SPOŻYCIA 21 dni
POWRÓT